FutureFly tím je schopný vykonávať relatívne rýchly prieskum priestoru. Tento priestor môže byť veľmi členitý, ťažko dostupný, alebo inak nebezpečný pre klasický spôsob jeho prieskumu.

Použitím bezpilotného prostriedku vieme pokryť relatívne veľkú oblasť rýchlo a hlavne bezpečne. Vieme sa tým vyhnúť potenciálnym rizikám a vykonávať prieskum z bezpečnej vzdialenosti. To môže byť prospešné a výhodné hlavne pri oblastiach kde sa nachádzajú:

  • Vlakové trate
  • Skalné útesy a pobrežné oblasti
  • Horiace, alebo ohňom poškodené budovy
  • Archeologické náleziská
  • Potrubia
  • Lesy a pralesy

Využitím vhodného typu drona sa vieme zamerať na špecifické oblasti záujmu, ktoré nie sú bežne dostupné. Takýto druh prieskumu je užitočný hlavne ak sa chceme pozrieť napríklad na:

  • Vrcholy strmých striech
  • Stav elektrických vedení
  • Vrcholy vysokých komínov
  • Stav vysokých stožiarov a antén

Categories: Letecké práce