• FutureFly vám pomôže vhodnou formou podporiť vaše plánované stavebné projekty.
  • ak zamýšľate vystavať nejaký druh budovy, alebo stavby – vieme vytvoriť zábery resp., panorámy z rôznych miest ešte neexistujúcej stavby, v rôznych výškach /napríklad podľa jednotlivých poschodí/, ktoré pomôžu k lepšej predstave o výhľade z takejto budovy napr. z daného bytu zvoleným smerom
  • rovnako vám pomôžeme predostrieť investorovi reálny stav prostredia pred začatím stavebných prác, prezentovať progres v priebehu prác a následne zdokumentovať aj finálne fázy vášho úspešného projektu
  • náš prístup je rýchly, lacný a neinvazívny. Vieme totiž pokryť aj oblasti, ktoré možno nie sú ľahko dostupné pozemnou formou.
  • nakoľko vieme zafixovať a zadať dronu rovnaké miesto a výšku fotografie, prípadne rovnakú trasu dokumentujúceho videa, je tento spôsob ideálny pre presný update vývoja akejkoľvek činnosti v danej oblasti.
  • naše služby sú veľmi hodnotným nástrojom pre stavebné spoločnosti pre plánovanie umiestnenia základov svojich stavieb a následne aj jednotlivých poschodí.
  • vieme asistovať pri každom druhu projektu, od veľkých stavebných prác ako stavba ciest, mostov, škôl, nemocníc až k malým individuálnym stavbám, či demolačným prácam.
Categories: Letecké práce