Naše služby môžu byť využité v širokej oblasti denno-dennej hliadkovacej činnosti ako napríklad:

• plánovanie verejných spoločenských akcií
• výber a posudzovanie únikových ciest
• kontrolu davu
• taktické operácie
• monitorovanie záujmových perimetrov
• monitorovanie a sledovanie objektov, osôb a vozidiel v blízkosti štátnych hraníc

Categories: Letecké práce