V bezpečnostnom priemysle a počas vyšetrovania rôznych udalostí sa opäť naskytá množstvo aplikácií, pre ktoré je veľmi účelné získať priestorové letecké zobrazenie situácie na zemi.

Autonehody

Za účelom znázornenia tvaru ciest, známok šmyku, merania vzdialeností a získania množstva ďalších dôkazov, vieme lietať ponad miesto nehody a bez narúšania dôkazov na zemi získať požadované informácie a záznamy.

Bezpečnostný manažment

Naše služby môžu byť využité v širokej oblasti denno-dennej hliadkovacej činnosti ako napríklad:

  • Plánovanie spoločenských akcií
  • Výber a posudzovanie únikových ciest
  • Kontrolu davu
  • Taktické operácie
  • Monitorovanie záujmových perimetrov
  • Monitorovanie a sledovanie objektov, osôb a vozidiel v blízkosti štátnych hraníc
Categories: Letecké práce